Thuishuis It Bernetreintsje is een gecertificeerde tweetalige kinderopvang. Opgroeien met meerdere talen heeft een aantal voordelen: kinderen ontwikkelen sneller en gemakkelijker hun gevoel voor taal.

Tweetalige kinderopvang in Heerenveen

In Thuishuis It Bernetreintsje wordt bewust en consequent zowel Frysk als Nederlands gesproken met de kinderen. Dit zie je ook terug in alle activiteiten die we met de kinderen doen. Hierbij kunt u denken aan liedjes zingen, voorlezen, een rollenspel spelen. Bij deze activiteiten krijgen beide talen aandacht op een duidelijke, gestructureerde manier.

Samen knutselen

Professionele begeleiding

Vanuit het Sintrum Frysktalige Berne-opfang hebben we begeleiding gekregen bij het traject om een officieel gecertificeerde tweetalige kinderopvang te worden. Dit traject was en is erop gericht de taalrijke omgeving van de kinderopvang te versterken en de tweetalige ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Een meertalige omgeving blijkt een positief effect te hebben op de taalgevoeligheid van kinderen. Nog steeds krijgen we begeleiding vanuit het Sintrum; we krijgen steeds nieuwe tips en ideeën om actief met taal te werken.

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid van Thuishuis It Bernetreintsje staat omschreven op welke manier het tweetalige beleid wordt ingezet in de opvang. Ook de GGD-inspectie kijkt tijdens de jaarlijkse inspectie naar het taalbeleid in relatie tot het pedagogisch handelen. Op welke manier wordt bewust omgegaan met de tweetalige achtergrond van kinderen? Hoe worden de voordelen van een tweetalige omgeving benut?

Een meertalige omgeving

In een tweetalige omgeving is het belangrijk dat de leidsters consequent zijn in hun taalgebruik. Kinderen leren op deze manier de talen gemakkelijk te onderscheiden. Ook is het van belang dat er veel aandacht is voor de minderheidstaal. Friestalige kinderen krijgen dan een bredere basis in hun moedertaal, wat later de beheersing van het Nederlands ten goede komt. Nederlandstalige kinderen leren op deze manier spelenderwijs een tweede taal.