In het pedagogisch beleidsplan van Thuishuis It Bernetreintsje staat beschreven wat de werkwijze is in de dagelijkse praktijk van de opvang en vanuit welke visie wordt gehandeld.